עוד עיצוב חוצה אטלנטי.
כריסטינה יצרה איתנו קשר, היא ראתה תמונה של טבעת שאהבה ולא הצליחה למצוא את הצורף המקורי. היא ביקשה שאילן יעצב לה טבעת דומה, אך שונה. היא רצתה את הטבעת מכסף, עם גשר מזהב אדום ושלושה יהלומים.
תהליך ההכנה היה ארוך יחסית, כיוון שלאחר שאילן הכין את הטבעת, לפני שיבוץ האבנים, היא החליטה שהיא מעוניינת בגשר מזהב צהוב. וגם המרחק בין היהלומים היה בדיונים. השיבוץ הראשוני לא היה לטעמה ולכן אילן היה צריך להוציא את הגשר ולשבץ מהתחלה. אבל מה זה משנה? התברר שכריסטינה היא צלמת בעצמה וכך זכינו לתמונות דרמטיות של הטבעת על בעלה.
הקשר הזה, עם לקוחות מעבר לאוקיינוס הוא מאתגר, אבל מכיל גם ריגוש גדול מהדיאלוג האנושי, משיחת החולין הנעימה משני עברי המקלדת, אך, בעיקר מקיומה של תקשורת מאפשרת ומתחשבת.